0
355

    

Hệ thống quản lý nhà trường (SMAS – School Management System) là hệ thống quản lý tổng thể phục vụ ngành giáo dục áp dụng cho các nhà trường và các đơn vị quản lý trong ngành.

 

Đối tượng sử dụng dịch vụ

– Các trường Mẫu giáo, Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên.

– Các đơn vị quản lý trong ngành: Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục, Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 

Lợi ích của dịch vụ

– Dễ sử dụng, mọi lúc mọi nơi.

– Triển khai miễn phí, trường không phải đầu tư, cài đặt, quản trị.

– Cung cấp kênh liên lạc hiệu quả giữa nhà trường – gia đình.

– Đơn vị quản lý cấp Phòng/Sở có thể nhanh chóng tổng hợp số liệu báo cáo thống kê về tình hình dạy và học.

– Với mạng lưới bán hàng rộng khắp, Viettel có thể hỗ trợ trực tiếp từng trường trong việc sử dụng sản phẩm.

– Triển khai trên hạ tầng Internet của Viettel: dữ liệu của các trường luôn được đảm bảo tính an toàn và bảo mật. Các sự cố luôn được đảm bảo khắc phục trong thời gian nhanh nhất.

 

Tính năng dịch vụ

STT Tính năng Mô tả sơ bộ

1

Quản lý học sinh – Quản lý hồ sơ
– Quản lý học tập: con điểm, tổng kết điểm, kết quả học tập
– Quản lý rèn luyện: điểm danh, khen thưởng, kỷ luật,…
– Đánh giá xếp loại: học tập, hạnh kiểm; bình xét danh hiệu thi đua
– Tổng hợp báo cáo gửi lãnh đạo và đơn vị quản lý cấp trên

2

Quản lý giáo viên – Quản lý hồ sơ giáo viên
– Quản lý phân công giảng dạy
– Quản lý sáng kiến, đề tài, kinh nghiệm
– Quản lý khen thưởng kỷ luật

3

Quản lý thi – Quản lý thông tin kỳ thi
– Hỗ trợ tổ chức thi: lên danh sách thí sinh, đánh số báo danh, chia phòng thi,…
– Quản lý kết quả kỳ thi: vi phạm, điểm thi,…
– Chuyển kết quả thi vào sổ điểm
– Tạo báo cáo: danh sách thí sinh, kết quả thi,…

4

Tiện ích – Gửi thông báo nội bộ: trên hệ thống, qua email
– SMS: gửi tin nhắn tới phụ huynh, cho phép phụ huynh nhắn tin tra cứu điểm, chuyên cần.

5

Danh mục – Quản lý hệ thống danh mục dùng chung cho tất cả các trường trên toàn quốc.

6

Hệ thống – Quản lý người dùng
– Phân quyền người dùng
– Khởi tạo dữ liệu đầu năm
– Khai báo thông tin: lớp, môn, giáo viên, thời gian năm học,…
– Kết chuyển dữ liệu từ năm học cũ.

7

QL thông tin thống kê cấp phòng/Sở – Quản lý trường
– Tổng hợp báo cáo về tình hình dạy và học trên địa bàn
– Kết xuất dữ liệu đưa lên website/cổng thông tin

8

Website cho nhà trường – Quảng bá thông tin trường
– Cho phép tra cứu kết quả học tập của học sinh

 

Điều kiện sử dụng dịch vụ

– Có ký kết thỏa thuận với Viettel

– Có kết nối Internet

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here