Sử dụng CKS viettel thuận tiện cho nộp thuế

Lợi ích khi tham gia nộp thuế điện tử bằng chữ ký số viettel
Nộp thuế qua mạng là dịch vụ cho phép người lao động nộp thuế lập Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.

Dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel CA
– Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch.
– Thực hiện chuyển tiền nộp thuế từ tài khoản của người nộp thuế vào tài khoản ngân sách nhà nước an toàn, chính xác.
– Nộp thuế 24/7 kể cả ngày nghỉ và ngày lễ.
– Đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nộp thuế.
– Nộp thuế tại bất cử ở đâu khi có kết nối internet.

Điều kiện tham gia nộp thuế bằng chữ ký số Viettel:
– Có chứng thư số đang còn hoạt động.
– Là tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp mã số thuế và đang hoạt động.
– Đang thực hiện khai thuế trên cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
– Có kết nối internet và địa chỉ mail để liên lạc với cơ quan thuế.
– Có tài khoản của ngân hàng cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử.

Thực hiện nộp thuế điện tử khi sử dụng chữ ký số viettel :
Bước 1: Người nộp thuế truy cập cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế ký sổ trên giấy nộp tiền và gửi thông tin;
Bước 2: Nhận được thông báo xác nhận hoàn thành giao dịch và chứng từ nộp tiền điện tử có chữ ký số của ngân hàng.
Đăng ký sử dụng nộp thuế điện tử:
Bước 1: Truy cập vào cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tại đây và kê khai thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử qua ngân hàng;
Bước 2: Nộp bản đăng ký sử dụng dịch vụ với ngân hàng;
Bước 3: Nhận kết quả đăng ký qua thư điện tử.

Bài viết Liên Quan

Bài viết mới

Đăng ký mạng Viettel

TỐC ĐỘ

NHÂN ĐÔI

GIÁ KHÔNG ĐỔI

  • Tặng

MODEN WIFI SIÊU TỐC ĐỘ

  • TẶNG TỪ 1 ĐẾN 3 THÁNG CƯỚC
  • 0989919161